جیمز ویلیام

جیمز ویلیام

جیمز ویلیامز نویسنده آمریکایی است و متولد سال 1965 می باشد و در موضوعاتی مانند اعتماد به نفس، هوش هیجانی، ارتباطات و سایر موضوعاتی تخصص دارد.

کتاب های جیمز ویلیام

خودآموز مهارت های ارتباطی