هویی ننگ

هویی ننگ

داجیان هویی ننگ (27 فوریه 638-28 اوت 713) ، که معمولاً به عنوان ششمین پدرسالار یا ششمین اجداد چان شناخته می شود ، یک شخصیت نیمه افسانه ای اما مرکزی در تاریخ اولیه بوداییسم چان چینی است. طبق روایت ، او یک فرد غیر تحصیلکرده بود که با شنیدن الماس سوترا ناگهان بیدار شد. علیرغم عدم آموزش رسمی ، او درک خود را به پدرسالار پنجم ، دامان هونگرن نشان داد ، که پس از آن ظاهراً هویی ننگ را به عنوان جانشین واقعی خود به جای انتخاب عمومی یوکوان شنسیو ، انتخاب کرد.

کتاب های هویی ننگ

سوره ی الماس و سوره ی دل