رز مک گاون

رز مک گاون

رز مک گوان رهبر اندیشه و عامل تغییر است. او به عنوان نویسنده، کارگردان، هنرمند موسیقی، نماد، کارآفرین و زن افشاگر فمینیست، بر بی عدالتی و نابرابری در صنعت سرگرمی و فراتر از آن تمرکز کرد. او به عنوان یک فعال، جنبشی را برای شکستن سکوت رهبری کرد و به صدای پیشرو در مبارزه برای بر هم زدن وضع موجود تبدیل شد. او در سریال موفق Charmed، یکی از طولانی ترین برنامه های رهبری زن در تاریخ تلویزیون، بازی کرد.

کتاب های رز مک گاون

شجاع