فلیکس فنئون

فلیکس فنئون

فلیکس فنئون (Félix Fénéon) (22 ژوئن 1861 - 29 فوریه 1944) منتقد هنری ، مدیر گالری ، نویسنده و آنارشیست فرانسوی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود. وی در سال 1886 برای شناسایی گروهی از هنرمندان به رهبری ژرژ سئورات اصطلاح نئو-امپرسیونیسم را مطرح کرد و آنها را به شدت تبلیغ کرد.
جایزه فنئون در سال 1949 توسط همسرش ، Fanny Goubaux ، از محل فروش مجموعه هنری او تأسیس شد.

کتاب های فلیکس فنئون

رمان های سه خطی