ماتئو گاله

ماتئو گاله

ماتئو گاله (Matteo Gaule) یک تصویرگر و طراح گرافیک مستقل است که در Schio ، ایتالیا زندگی می کند. آثار وی توسط Sassi Junior و تعدادی دیگر از ناشران بین المللی منتشر می شود.

کتاب های ماتئو گاله

چهار فصل


اقیانوس


کیهان