آدل رامت

آدل رامت

آدل رامت به عنوان نویسنده داستان های کوتاه و پیچیده در داستان و مقالات غیر داستانی از موفقیت های عظیمی برخوردار است. او که مدرک بسیار با تجربه ای در زمینه نویسندگی خلاق دارد و دارای مدرک کارشناسی آموزش است ، سخنران مهمی در کارگاه های نوشتاری و جشنواره های ادبی در سراسر کشور است.

کتاب های آدل رامت

نویسندگی خلاقانه