پگ راوز

پگ راوز

پگ راوز (زاده: 1968 ، انگلستان) مدرس ارشد مدرسه معماری بارتلت ، UCL ، لندن است. آموزش و تحقیقات وی بر پیوندهای بین رشته ای بین طراحی معماری ، فلسفه ، فناوری و هنرهای تجسمی تمرکز دارد. انتشارات عبارتند از: فضا ، هندسه و زیبایی شناسی (2008) و Irigaray for Architects (2007).

کتاب های پگ راوز

ایریگاره