سلین دمیترویچ

سلین دمیترویچ

 سلین دمیترویچ، دانشیار مرکز توسعه کودک و انسان در دانشگاه جورج تاون است. او همچنین یک پژوهشگر ارشد در همکاری برای یادگیری تحصیلی ، اجتماعی و احساسی (CASEL) است و وابستگی های علمی با دانشگاه ایلینویز در شیکاگو ، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه جان هاپکینز دارد. تحقیقات و انتشارات وی بر توسعه شایستگی های اجتماعی و عاطفی در کودکان ، نقش معلمان در کسب مهارت های کودکان و نحوه ارتباط این مهارت ها با موفقیت در مدرسه متمرکز است. دکتر دومیتروویچ توسعه دهنده برنامه درسی پیش دبستانی PATHS است. او در هیئت مدیره انجمن تحقیقات پیشگیری خدمت کرده است و برنده جایزه Joseph E. Zins for Action Action in SEL از CASEL است.

کتاب های سلین دمیترویچ

ماجراهای لاکی لاک پشته


لاکی نوبتی بازی می کند


لاکی دوست پیدا می کند


وقتی لاکی عصبانی می شود