روشل استراوس

روشل استراوس

روشل استراوس (متولد: 1967 ، مونترال ، کانادا) مشاور آموزش محیط زیست در تورنتو است. او برنامه های آموزشی را طراحی و توسعه داده و همچنین در پروژه های زیست محیطی متعددی از جمله موزه تنوع زیستی در پاناما و پارک ملی در کانادا مشورت کرده است.

کتاب های روشل استراوس

درخت زندگی