پتر وول لبن

پتر وول لبن

پتر وول لبن متولد 1964 ، جنگلدار و نویسنده آلمانی است که مضامین اکولوژیکی را با زبان عامه می نویسد. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه جنگلداری در روتنبرگ ، وی در سال 1987در دولت مشغول به کار شد.

کتاب های پتر وول لبن

زندگی رازآمیز درختان