نیما همتی

نیما همتی

نیما همتی نویسنده و تحلیل گر اقتصادی متولد سال 1370 می باشد.

کتاب های نیما همتی