جی ای برایت

جی ای برایت

 جی ای برایت (J. E. Bright) نویسنده بسیاری از رمان ها ، داستان نویسی ها ، کتابهای غیر داستانی و کتابهای جدید برای کودکان و نوجوانان است. او در آپارتمانی آفتابی در محله واشنگتن هیتز در منهتن زندگی می کند ، همراه با گربه سخت اما نرمش ، مابل و بچه گربه شیرینش ، برنارد.

کتاب های جی ای برایت