کیم مک کی

کیم مک کی

کیم کرال مک کی (متولد 1959) محیط زیست ، نویسنده ، کارآفرین و شخص تجاری استرالیایی است. از آوریل 2014 ، او مدیر و مدیرعامل موزه استرالیا بود ، اولین زنی که در تاریخ 191 ساله این موزه این سمت را بر عهده داشت.
او در سال 1989 کمپین پاکسازی استرالیا و کمپین پاکسازی جهان را در 1992 با حمایت برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) تاسیس کرد. Clean Up the World در بیش از 125 کشور جهان فعالیت می کند. او مشترکاً پروژه ژنوگرافیک انجمن نشنال جئوگرافیک را ایجاد کرد ، بزرگترین مطالعه جمعیت DNA جهان ، و نویسنده مشترک پنج کتاب است.

کتاب های کیم مک کی

به راستی سبز باشید