محمد علی شهدایی

محمد علی شهدایی

محمد علی شهدایی نویسنده و تحلیلگر مسائل اقتصادی متولد سال 1349 می باشد.

کتاب های محمد علی شهدایی