عادل ریوندی

عادل ریوندی

عادل ریوندی نویسنده و تحلیل گر بورس متولد سال 1376 می باشد.

کتاب های عادل ریوندی

سواد اقتصادی برای همه


تابلو خوانی