محسن حکیمی

محسن حکیمی

محسن حکیمی (۱۳۲۸ در کرمانشاه -)، مترجم ایرانی با گرایش چپ است. او تا کنون دو دوره عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده‌است. محسن حکیمی همچنین عضو مؤسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بوده‌است.

کتاب های محسن حکیمی

دگردیسی کمونیسم مارکس


پساکمونیسم


آنتونیو گرامشی


پسامدرنیته


هیچ انگار تمام عیار