سیدسهیل فاضلی

سیدسهیل فاضلی

سیدسهیل فاضلی نویسنده و تحلیل گر اقتصادی متولد سال 1371 می باشد.

کتاب های سیدسهیل فاضلی

چرا از زیر کار در رو می شویم؟