محمدبن احمد خوارزمی

محمدبن احمد خوارزمی

ابوعبداللّه محمد بن احمد بن يوسف كاتب خوارزمى (متوفاى 387ق)، مورخ ایرانی، نویسنده حنفی، نویسنده دانشنامه مفاتیح العلوم در بلخ زاده شد. در نيشابور زندگى كرد و چندى در دربار سامانيان سمت دبيرى داشت. شهرت او بيشتر به‌واسطه كتابى است كه به‌صورت دايرةالمعارف به نام «مفاتيح العلوم»، در حدود 370ق و به نام ابوالحسن عتبى، وزير نوح ثانى سامانى، تصنيف كرد. اين كتاب از كهن‌ترين و معروف‌ترين دايرةالمعارف‌هاى عربى است.

کتاب های محمدبن احمد خوارزمی