جکی بیلی

جکی بیلی

جکی بیلی بسیاری از دوران بزرگسالی خود را صرف کار با کتاب های کودکان کرده است. او ویراستار و ناشر همه چیز از کتاب های مصور گرفته تا دایره المعارف ها بوده است، اما بیشتر از یافتن اطلاعات شگفت انگیز و سپس نوشتن درباره آنها لذت می برد.

کتاب های جکی بیلی

تاریخ کارتونی کره ی زمین