مجتبی تجلی

مجتبی تجلی

مجتبی تجلی متولد سال 1351، پزشک ، نویسنده و کُنش‌گرِ در ادبیات، فلسفه و هنر می باشد.

کتاب های مجتبی تجلی

دنیای قزقزایی


بی رد