امید موسوی

امید موسوی

سید امید موسوی نویسنده و تحلیلگر مسائل اقتصادی متولد سال 1365 می باشد.

کتاب های امید موسوی