سارا اعتمادی عیدگاهی

سارا اعتمادی عیدگاهی

دکتر سارا اعتمادی عیدگاهی نویسنده و تحلیل گر مسائل اقتصادی متولد سال 1369 می باشد.

کتاب های سارا اعتمادی عیدگاهی

معامله گران موفق