دانیل کراسبی

دانیل کراسبی

دانیل کراسبی یک روانشناس و کارشناس امور مالی رفتاری است که به سازمان ها کمک می کند تلاقی ذهن و بازار را درک کنند. دکتر کرازبی اخیراً یکی از کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز با عنوان معیار شخصی: یکپارچه سازی امور مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری رفتاری است را نوشته است.

کتاب های دانیل کراسبی

سرمایه گذار رفتاری