امید شمس

امید شمس

امید شمس متولد ۱۳۶۰ است. او فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی و مطالعات آمریکای شمالی است و در حال حاضر به عنوان نویسنده مهمان سازمان آیکون در کشور دانمارک سکونت دارد. امید شمس بیشتر به عنوان منتقد ادبی، شاعر و مترجم شناخته شده است.

کتاب های امید شمس

اسماعیل


۱۱,۰۰۰ تومان