وولف اشمید

وولف اشمید

ولف اشمید (زاده ۲۴ مارس ۱۹۴۴ اسلاویست و روایت‌شناس آلمانی است. در مطالعات تاریخی از الگوی دگرگونی روایی اشمید در کنار سایر موارد استفاده می شود. هم‌چنین اشمید به عنوان یک اسلاویست روی آثار کلاسیک ادبیات روسیه ـپوشکین، داستایفسکی، چخوف و دیگر متون نثر روسی کار کرده است. 

کتاب های وولف اشمید