جیمز هرفورد

جیمز هرفورد

جیمز ریموند هرفورد،(متولد 16 ژوئیه 1941)  زبان شناس و استاد دانشگاه است. او ویراستار مجموعه کتاب‌های مطالعات آکسفورد در حیطه‌ی  زبان شناسی است، و همچنین عضو گروه تحقیقاتی مرکز تکامل زبان در دانشگاه ادینبورگ است. او همچنین به برگزاری  مجموعه ای از کنفرانس‌های بین المللی در مورد  زبان و زبان‌شناسی  می‌پردازد. هرفورد در سال 2015 به عنوان عضو آکادمی بریتانیا انتخاب شد.

کتاب های جیمز هرفورد

خاستگاه زبان