احمد آریامنش

احمد آریامنش

احمد آریامنش، استاد انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی، در شهر همدان دیده به جهان گشود. او که بنیانگزار اولین خط ایرانی پس از گذر پنج قرن از خلق آخرین سبک شناخته شده خط ایرانی است، خط زیبای کرشمه را در سال ۱۳۷۱ و خط سفیر را در سال ۱۳۸۵ به جامعه هنری ایران و جهان ارائه نمود. آثار استاد احمد آریامنش، در دو سبک سنتی و مدرن خلق گردیده است. در آثار سنتی استاد، آنچنان هنر اصیل خط ایرانی جلوه گر می شود که گویی نوای دلنشین تار به شبوه خط، بر بینندگان نمایان می‌گردد. آثار مدرن استاد بیانگر نگاه استاد به ارتباط بین ناشناخته‌های این جهان و حالات انسانی است. خود وی می‌گوید:
"گاهی عمیق‌ترین معناها از دل ساده‌ترین حالات و لحظه‌های آدمی بیدار می شود"

کتاب های احمد آریامنش