یاشار قهرمانی

یاشار قهرمانی

یاشار قهرمانی متولد سال ۱۳۶۰ از اصفهان است. فعالیت حرفه ای خود را همزمان با تدریس طراحی، کارتون و کاریکاتور از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد. بندرت در مسابقات شرکت می کند و شاید از این بابت آثار زیادی را از او در فضای مجازی نیابیم، اما توانمندی اش در اجرای کاریکاتور فوق العاده است. او هنرمند متواضعی است که شاگردان زیادی را تربیت کرده که بعضی از آنها در حال حاضر به شکل حرفه ای کار می کنند. 

کتاب های یاشار قهرمانی