دبی پرل

دبی پرل

دبی پرل از سال 1971 با عشق واقعی خود، مایکل ازدواج کرده است. آنها با هم بیش از 20 کتاب نوشته اند. نوشته های آنها در سراسر جهان به بیش از 60 زبان خوانده می شود. آنها پدر و مادر پنج فرزند و پدربزرگ و مادربزرگ 25 نوه و در حال زیاد شدن می باشند.

کتاب های دبی پرل

سارا کوچولو داد بزن و بگو!