آزیتا افراشی

آزیتا افراشی

دکتر آزیتا افراشی عضو هیات علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سرپرست پژوهشکده دانشنامه‌نگاری؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشیار زبان‌شناسی همگانی است. او دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی است. از دی ماه 1399 عضو هیات علمی در پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی از شهریورماه 1389 عضو هیات علمی پژوهشی در پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. از دی ماه 1383 تا شهریور 1389 عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشکده زبان‌شناسی کتیبه ها و متون ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. از 1376 تاکنون مدرس مدعو دروس تخصصی زبان‌شناسی در دوره‌های کارشناسی مترجمی زبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و تهران مرکز و دانشگاه علامه طباطبایی؛ تدریس دروس معنی‌شناسی، تاریخ زبان‌شناسی، ساخت زبان‌فارسی و مکاتب زبان‌شناسی در دوره‌ی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه پیام نور ، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ و پژوهشکده علوم شناختی.

کتاب های آزیتا افراشی

ساخت زبان فارسی