بکی ردکی

بکی ردکی

بکی جی رادکه، اهل مینه‌سوتا، بیش از 30 عنوان نوجوان را برای دوور نوشته و تصویرگری کرده است. بکی استعداد خلق پازل های آموزشی و سرگرم کننده ای دارد که در حین تدریس به چالش می کشند، و بسیاری از کتاب های او در میان عناوین پرفروش Little Activity ما قرار می گیرند.

کتاب های بکی ردکی

سرگرمی های سبز