رضا سلیمان نوری

رضا سلیمان نوری

 رضا سلیمان نوری متولد سال 1353، کارشناس ارشد ایران شناسی گرایش فرهنگ، مردم و ادیان، روزنامه نگاری را از حدود۲۵ سال پیش در نشریه جهان اسلام آغاز کرده، ۱۲ سال برای فرهنگ و هویت ایرانی قلم زده که ۸ سال آن به صورت تخصصی در حوزه خراسان بزرگ( افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و...) بوده. قرار است گپ و گفتی داشته باشیم با موضوع تخریب بناهای تاریخی شهرمان که یادگارهای ارزشمندی از مشهد قدیم هستند. سکوت و لبخند معنادارش در آغاز گفتگو حکایت از ناگفته هایی دارد که به نظر می رسد سرچشمه بسیاری از مشکلات فرهنگی شهر مشهد است.

کتاب های رضا سلیمان نوری

شهره شهر