بامداد خوشقدمی

بامداد خوشقدمی

بامداد خوشقدمی متولد سال 1365، آهنگساز و آراستار (آرانژور) با گرایش جَز؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی آهنگسازی، آرانژمان و تئوری جَز از دانشگاه JMLU ویَن می باشد.

کتاب های بامداد خوشقدمی

تئوری و هارمونی بنیادین جز