محمد حسین علیزاده

محمد حسین علیزاده

محمد حسین علیزاده دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی است و ریاست آکادمی ملی فوتبال ایران را نیز در کارنامه خود دارد. وی در حال حاضر نیز سمت نایب رییسی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی را عهده‌دار است.

کتاب های محمد حسین علیزاده

مبانی آموزش تمرینات اصلاحی


مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی