پتر گوتسچاک

پتر گوتسچاک

پتر گوتسچالک استاد نروژی استراتژی فناوری اطلاعات است که در دانشکده بازرگانی BI نروژ در انستیتوی مدیریت و مدیریت سازمانی استخدام شده است. وی دیپلم-کافمن از انستیتوی فناوری برلین ، کارشناسی ارشد علوم از کالج دارتموث و انستیتوی فناوری ماساچوست و دکترای مدیریت بازرگانی از کالج مدیریت هنلی و دانشگاه برونل تحصیل کرده است.

کتاب های پتر گوتسچاک

کارآفرینی جنایی