کتی مک

کتی مک

کتی مک کیهان شناس نظری و استادیار دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا،  متولد 1981 است. تحقیقات آکادمیک وی ماده تاریک ، پوسیدگی خلا و دوران دوباره سازسازی را بررسی می کند

کتاب های کتی مک

پایان جهان