استفان پی ماران

استفان پی ماران

 استفان پی ماران یک ستاره شناس و محبوب محبوب آمریکایی است که به خاطر کتاب ها، مقاله ها و سخنرانی های محبوب خود برای عموم مردم، از جمله نجوم برای همگان شناخته شده است. ماران از سال 1969 تا 2004 در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا به مدت 35 سال اخترشناس بود. در این مدت، وی به عنوان دانشمند کارمند، دانشمند پروژه و محقق اصلی فعالیت داشته و در تحقیقات مربوط به تعدادی از مأموریت ها از جمله تلسکوپ فضایی هابل نقش داشته است. وی از سالهای 1995 تا 2004 دستیار مدیر علوم فضایی برای اطلاع رسانی و دستیابی بود و مجری اصلی برنامه نمایش تلویزیونی ناسا به روزرسانی فضانوردی فضایی بود که از سال 1991 آغاز شد.

کتاب های استفان پی ماران

نجوم نظری و عملی برای همگان