جان رینس

جان رینس

در سال 1929 در استرالیا متولد شد اما از دهه 30 در انگلستان اقامت داشت. در 1951-1957 در مدرسه هنر سنت آلبانز و کالج سلطنتی هنر نقاشی خواند.

کتاب های جان رینس

طراحی از حالات چهره