محمد عبدالصمدی

محمد عبدالصمدی

محمد عبدالصمدی فرزند عباس متولد ۱۳۲۵ تهران دوران دبستان را در مدرسه برهان واقع در خیابان لرزاده در سال ۱۳۳۸ و دبیرستان را در مدرسه علوی در سال ۱۳۴۴ و رشته حسابداری صنعتی را در موسسه عالی حسابداری در سال ۱۳۴۹ به پایان رسانده ام.
در دوران تحصیل و بعد از آن در کارهای مختلف از جمله حسابداری در بازار، حسابداری در شرکت نساجی ری و بعد از خدمت نظام وظیفه با تاسیس شرکت لونکا (شرکت تجاری) و شرکت درجزین (شرکت تولیدی) به عنوان مدیر عامل مشغول شدم.
در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در خارج از کشور که دو سال آن در انگلستان بود، زندگی کردم.

کتاب های محمد عبدالصمدی

سرنوشت سرنوشت ما


همسرآری (جلد اول)