هاگ لیدمن

هاگ لیدمن

هیو لایدمن (1914-1987) هنرمند نیویورکی، تصویرگر مستقل، نقاشی دیواری، معلم و نویسنده ای بود که در سطح ملی و بین المللی به دلیل تطبیق پذیری خود شناخته شده است. او به عنوان یک هنرمند تجاری موفق، نقاش پرتره، هنرمند فیگور و منظره، و تصویرگر حیوانات در نظر گرفته می شود.

کتاب های هاگ لیدمن

طراحی از حیوانات (لیدمن)