مهرداد نوابخش

مهرداد نوابخش

مهرداد نوابخش متولد سال 1345، دانش آموخته دوره‌ی فوق دکتری جامعه شناسی حقوقی سیاسی از دانشگاه نانت فرانسه، دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه متروپلیتن لندن انگلستان، دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه نیو برلین، آلمان، دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه آمریکایی شارجه امارات، دوره تخصصی شهر و حقوق شهروندی از دانشگاه لندن انگلستان، دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه بروکس آکسفورد، انگلستان است. ایشان در حال حاضر؛ رئیس کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی، عضو هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، عضو شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی،مشاور ریاست دانشگاه و عضو شورای مجازی تنظیم و آیین نامه های دانشگاه، عضو و دبیر شورای انتصابات استان تهران می باشد. کتب: "تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه های ایران"، "جامعه شناسی گردشگری شهری" (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)، "معرفت و مکتب فرانکفورت"، "درآمدی بر جامعه شناسی شهری"، "کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق" از جمله تالیفات ایشان است.

کتاب های مهرداد نوابخش