حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی متولد سال 1330، در اصفهان می باشد. وی دارای کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۳ شمسی، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو، دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو است. تنهایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد.

کتاب های حسین ابوالحسن تنهایی