اسماعیل هنرمندنیا

اسماعیل هنرمندنیا

اسماعیل هنرمندنیا متولد سال 1336، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و نویسنده می باشد.

کتاب های اسماعیل هنرمندنیا

گربه و کبک


آرزوی کبوتر چاهی


طوقی و موش زیرک


گرگ بدجنس و روباه زیرک


گربه ی چاق و گربه ی لاغر


شتر ساده دل


مرغ ماهی خوار


میمون و لاک پشت


لاک پشت پرنده


کلیله و دمنه


الاغ نادان


شیر نادان و خرگوش باهوش


شغال دانا


جغد و کلاغ


امام رضا (ع)


امام موسی کاظم (ع)