امین اطمینان

امین اطمینان

متولد بیست‌و‌پنجم تیرماه هزاروسیصدوشصت‌وپنج هجری خورشیدی در مشهد و ساکن و روان در آن. کارشناسی‌ام را تاریخ محض خوانده‌ام در فردوسی مشهد و کارشناسی ارشدم را تاریخ ایران دوره اسلامی در بهشتی تهران. بهشتی همان ملی (سابق) است و ملی روزگاری همان بهشتی، فردوسی بود که آرزویش را داشتیم. داریم. خواهیم داشت همچنان لابد. نیمه‌ی دهه‌ی شصت. مشهد. پس طبیعی است که به قول ریموند کارور شاهد باشم. شاهد زندگی. نیمچه‌شاهدِ این زندگی. و گاهی شَستم خبردار شود.

کتاب های امین اطمینان

اترک