سیدصادق فاضلی

سیدصادق فاضلی

سیدصادق فاضلی متولد سال 1342؛ دیپلم ادبیات و مدرک درجه سه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معادل لیسانس)، نویسنده، کارگردان، بازیگر می باشد.

کتاب های سیدصادق فاضلی

تیربار چوبی


کوارتت پر


آخرین قطار جنگ