امین مرادی

امین مرادی

امین مرادی متولد سال 1365، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران می باشد. آقای مرادی شاعر، عضو کانون نویسندگان ایران و مدیر بخش شعر انتشارات افراز است.
از امین مرادی تاکنون دو کتاب شعر به نام های «درکم» و «از دفتری به همین نام» منتشر شده است.

کتاب های امین مرادی

در کم