امیر فرض اللهی

امیر فرض اللهی

امیر فرض اللهی متولد سال 1354، خبرنگار و منتقد سینما می باشد.

کتاب های امیر فرض اللهی

سینمای نوین ایران