ابوعبدالرحمن سلمی

ابوعبدالرحمن سلمی

ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سُلَمی نیشابوری صوفی، عارف و نویسنده ایرانی عرب زبان در سدۀ چهارم و پنجم هجری قمری بود. او متولد ۱۰ جمادی الآخر سال ۳۲۵ هـجری قمری در نیشابور بود و در روز ۳ شعبان سال ۴۱۲ هـجری قمری در همان شهر درگذشت،

کتاب های ابوعبدالرحمن سلمی

مجموعه آثار سلمی (جلد سوم)