ارنستو سیسنروس

ارنستو سیسنروس

ارنستو سیسنروس در سانتا آنا، کالیفرنیا به دنیا آمد و بزرگ شد و هنوز در آنجا تدریس می کند. Efrén Divided اولین کتاب اوست. او دارای مدرک زبان انگلیسی از دانشگاه کالیفرنیا، ایروین است. مدرک تحصیلی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لانگ بیچ؛ و همچنین کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در نویسندگی خلاق از دانشگاه ملی. به عنوان یک نویسنده، او معتقد است که جوانان امروزی را با تصویری صادقانه از شخصیت هایی که می توانند با آنها همذات پنداری کنند، ارائه دهد. دنیای واقعی مملو از افراد شگفت انگیز با زمینه ها و دیدگاه های مختلف است. کار او در تلاش است تا آن را بازتاب دهد.

کتاب های ارنستو سیسنروس

جدامانده