کیم سوهیون

کیم سوهیون

کیم سوهیون در رشته طراحی تحصیل کرده است. اگرچه کتاب او، من تصمیم گرفتم به عنوان من زندگی کنم، فقط برنده جایزه دوم در یک مسابقه نشر الکترونیکی کره ای شد، اما بیش از 1 میلیون نسخه فروخته شده و به زبان های دیگر در کشورهای مختلف ترجمه شده است.

کتاب های کیم سوهیون

تصمیم گرفتم خودم باشم